Vad tycker eleverna om iPads på SFI?

 Vid slutet av projektet genomförde vi en förenklad enkätundersökning där elever som har använt ipads under projektets gång, fick möjlighet att besvara följande enkät.

Undersökning

Såhär såg elevenkäten ut.

Enkäten bestod av tre “smilegubbar” med tillhörande beskrivande text inte bra, mellan/sådär och bra. Eleverna fick ringa in den ”smilegubbe” de ansåg besvara den inledande  frågeställningen “Vad tycker du om iPads på SFI?”. Eleverna fick även möjlighet att motivera sitt val av “smilegubbe” genom att besvara frågan Varför? Enkäten var helt anonym och genomfördes på 154 elever från A till D nivå. Resultatet av elevenkäten är följande:

photo (1)

Den grupp som hade högst andel positiva röster var A-grupperna (28 elever) där 96,5 % av de tillfrågade ansåg att ipads var bra. Det kan bero på att det finns fler lämpliga appar för studerande på A-nivå. Högst antal negativa röster fick C-grupperna (35 elever) men det var endast 8,5 % som ansåg att ipads inte är bra på SFI.  Här nedan följer en mängd citat från enkätundersökningen där eleverna motiverat sitt svar. (jag har valt att inte redigera/rätta svaren utan de står exakt som i enkätundersökningen)

Jag tycker om ipad bra A-elev

Jag tycker om ipads på sfi. Jag studerar svenska på ipads mikebra. B-elev

Jag tycker om ipads. Ipads hjälper att svenska och lyssnar, läsa och träna klockan  B-elev

Man kan använda olika apps att de ger oss hjälp. Man kan använda lexin. Det finns många roliga spel. Man kan spela in filmer och sedan loka på den i classroumet. – C-elev

Inte bra. Jag skulle vilja träna på gramatik. Jag kan spela hema. C-elev

Ipad är mycket bra. För att studera snabbt svenska. C-elev

Därför att första gångad jag såg ipad. Jag lärde mig mycket lektion och grammatik en timmar varje vecka körare ipads ja vet inte. Bäste lektion jag hoppas till backa en timmer. C-elev

Jag tycker om ipad är bra på SFI. Det är samma dator men är portabel. Vi kan studera bättre med ipad. Jag tror, vi måste få minst tre läxor i veckan. Det ska nyttigt och roligt. Ipads på SFI är bra. Vu har lärt mer om ipad och hur man kan göra olika saker med dem. Det är jätte bra jobb och tack så mycket. D-elev

För att vi vet om ipads lite och vi behöver mer. Ipads hjälpte mig mycket. D-elev

ipads6

Sammanställning av nyckelord från elevernas motivering till varför. Nyckelorden blir större ju fler som använt dem i sitt svar.

Annonser

App: DropVox

mzl.dtbczkbt.175x175-75

DropVox är en app som ansluter till ett existerande DropBox konto och laddar automatiskt upp dina ljudinspelningar till en mapp på din DropBox. Det enda man behöver göra är att ha ett DropBox konto och sen synka DropVox till det.

Möjliga användningsområden:

  • Spela in diktamen och låta eleverna själva lyssna i sin egen takt (förutsatt att man har gemensamt DropBox-konto på alla iPads). Dessutom kan de upprepa inspelningen.
  • Spela in när man läser in någon text och skapa tillhörande frågor.
  • Massor andra områden där eleven kan lyssna/spela in eller att läraren spelar in och eleven lyssnar.

DropVox

Demonstration av appen

Appen kostar 15:- i AppStore och för att enkelt hitta den tryck på följande länk: https://itunes.apple.com/us/app/dropvox-record-voice-memos/id416288287

OBS! Appen finns endast i iPhone format så glöm inte ändra i AppStore till att endast söka på iPhone appar!

Tips: Moji Klockis på PC/internet

Moji Klockis är en app som vi har använt väldigt mycket och som eleverna tycker om. Förutom att Moji Klockis finns till iOS och Android finns nu även en webbversion vilket gör att eleverna kan fortsätta träna på klockan hemma.  På hemsidan http://www.mojitime.com/ står det även att träningsmaterial kommer snart. För att komma till den svenska versionen av Moji Klockis tryck på följande vid besök av hemsidan.

20131121-132342.jpg

20131121-132352.jpg

av allbosfi Postat i Tips

Tips: Klartext & frågor

20131030-133637.jpg

Obs uppdaterad version av inlägget finner ni här: http://sfipaddan.se/klartext-och-fragor/

1. Vad är klartext?

Klartext är nyhetsprogrammet på lätt svenska. Du kan höra Klartext varje vardag i kanalen P4.

Varje vardagskväll berättar Klartext nyheter
om politik, ekonomi, utrikeshändelser och mycket annat.
Klartext berättar om nyheterna
på ett lite lugnare sätt och med enkla ord.
Vi på Klartext vill att nyheter
ska vara tillgängliga för alla.
Flera hundratusen människor lyssnar på Klartext
för att få veta vad som händer i Sverige
och andra länder i världen.

Källa:  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=237007

2. Hur har vi använt klartext, podcaster och frågorna?

Eleverna som har vi har använt detta förfarande på studerar SFI C/D nivå.

1. Alla elever får en kopia av frågorna och möjlighet att läsa igenom dessa i ca 10 minuter. (frågorna finns på http://www.kreativpedagogik.se/ som tas upp lite längre fram)

2. Hela klassen lyssnar på avsnittet genom att läraren spelar upp med högtalare i klassrummet. Ett avsnitt är ungefär 10 minuter långt.

3. Under tiden eleverna lyssnar i helklass delas iPads ut till alla elever där avsnittet är nedladdat(går även bra att spela upp avsnittet streamat genom att ha internet access).

4. Eleverna får enskilt lyssna på avsnittet i lugn och ro (med hörlurar) i ca 15-20 minuter.

5. Läraren går igenom facit på projektorn och frågar klassen/elever vad de svarat på frågorna.

3. Instruktioner/info

3.1 Podcaster

Bilden nedan visar klartext i appen Podcaster till iOS/iPad. Det går att antingen streama programmet (genom wifi uppkoppling) eller ladda ner programmet till iPaden för att lyssna ”offline”. För att hitta klartext använd sökfunktionen i ”affär”.

Appen Podcaster har några användbara funktioner:

  • Spola fram 15 sekunder.
  • Spola tillbaka 15 sekunder.
  • Det går även att spola fram eller tillbaka genom att dra med fingret.
  • Höja/sänka volymen och pausa.

Möjligheten att spola tillbaka 15 sekunder gör att eleven kan lyssna om ett visst parti i nyheten flera gånger, för att förstå bättre vad som sägs.

20131030-100743.jpg

Länk till podcaster i AppStore: https://itunes.apple.com/se/app/podcaster/id525463029

3.2 Frågorna och facit

http://kreativpedagogik.se/ publicerar instuderingsfrågor en gång per vecka till ett utvalt avsnitt av klartext. Välj länken ”Förstår du?” för att komma till instuderingsfrågorna. Frågorna består av ett påstående som antingen är rätt eller fel. Ett tips är att skriva ut instuderingsfrågorna (vid nedladdning av frågorna öppnas de i word) och kopiera upp, så att eleven/eleverna kan ha dessa framför sig under tiden de lyssnar på avsnittet.

20131030-100753.jpg

20131030-102042.jpg

Komvux i Norrköping utvecklar unik vuxen-app

ImageHandler

Utdrag från tidningen Folkbladet

Nu ska Komvux i Norrköping, få appar för vuxna till sina vuxna elever, som lär sig svenska.Det låter självklart, men faktum är att det handlar om en unik satsning och troligen blir det den första appen i sitt slag i hela Sverige.

– Så vi tror att den här nya appen, kommer att bli av riksintresse, för andra kommuner som undervisar SFI-elever, det vill säga svenska för invandrare, säger Anders Frick, rektor på Komvux på S:t Olofsskolan.

För att läsa hela nyheten gå till följande länk http://www.folkbladet.se/nyheter/?articleid=6583176