SAMR-Modellen

Ruben puentedura

SAMR-modellen (SAMR efter de engelska begreppen substitutionaugmentationmodification och redefinition) är en pedagogisk metod. Den används att synliggöra hur och varför man omdefinierar uppdraget i en undervisningssituation med hjälp av ny digital teknik. SAMR-modellen är uppbyggd i fyra olika steg och stegen är fördelade på två nivåer. Modellen är skapad och namngiven av den amerikanske skolforskaren Ruben R. Puentedura.

SAMR-metoden är skapad av Ruben R. Puentedura. Denne har varit aktiv i delstaten Maines, USA, datorsatsning sedan 2001. Tidigare i karriären arbetade han vid Harvard University, där han även utbildat sig 1985-1990. Han började intressera sig för informationsvetenskap och ville fördjupa och bredda kunskapsområdet. Efter en periods framgångsrikt arbete, hamnade han senare på Bennington College. Där han var lärare och direktör för skolans Media Center. Under sin period på Bennington arbetade R. Puentedura fram modeller för att framgångsrikt kunna integrera tekniken i undervisningen samt även nätverkande. Idag driver han ett konsultföretag Hipposus, vilket arbetar för att implementera digitala verktyg i den traditionella undervisningsformen. Han arbetar även mot projekt i Sverige och Vermont.

Skolinspektionen har i sin undersökning ”IT i undervisningen”, bland annat kommit fram till att IT-satsningen inte har följts upp med aktivt arbete och stöd på skolorna. Mot bakgrunden att fler skolor utrustas med digital teknik, där eleverna får en personlig dator, är SAMR-modellen ett av förhållningssätten att arbeta utifrån.

Skolforskaren Ruben R. Puentedura har forskat kring ”en dator per elev” i Maine, USA. Utifrån sin undersökning av delstaten Maines satsning på digital teknik, upptäckte han att det var hur pedagogerna utformade uppgifterna och lärprocesserna till eleverna, som var avgörande för elevernas resultat. Utifrån de upptäckterna utvecklade han SAMR– modellen som ett verktyg för reflektion och en guide till pedagoger hur de ska utforma uppgifterna för eleverna. Han knyter även modellen TPCK(”Technological Pedagogical Content Knowledge”) till SAMR, för att ytterligare förtydliga rollen som den nya digitala tekniken kan ta. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/SAMR-modellen

Lärande i det digitala samhället – om SAMR

Annonser