Om

Denna blogg är del i ett projekt finansierat av statsbidrag vid Allbo lärcenter i Alvesta. Projektets namn är iPadprojekt- för att öka kvalitet, flexibilitet och individanpassning.

Utdrag ur ansökan: Nulägesbeskrivning

Verksamheten idag erbjuder kurser i spår 1-3 på A-D nivå. Eleverna är fördelade på 13 grupper i nuläget och grupperna är olika stora beroende på nivå. Det utvecklingsbehov som finns i nuläget handlar om att skapa arbetssätt där digitala verktyg kan bli en naturlig del i undervisningen. Detta är inte fallet i nuläget och då digitala kunskaper efterfrågas alltmer i samhället så vill vi kunna erbjuda våra elever att i förlängningen kunna vara en del i detta digitala samhälle. Idag är kontinuitet i undervisningen ett problem för vissa elever och vi ser ett utvecklingsbehov då det gäller att bemöta dessa elever. Här tror vi att iPaden kan vara ett värdefullt verktyg. Den alfabetiseringsundervisningen vi erbjuder håller hög nivå, men vi ser ett utvecklingsbehov här då det gäller att möta varje elev på sin nivå. Då det gäller samtliga elever är läsning av stor vikt, vi har ett stort behov av ett större utbud av litteratur och därmed ökad kvalitet.

Utdrag ur ansökan: Beskrivning av ny planerad insats

I Alvesta önskas köpa in uppsättningar med iPads samt lurar. För att pedagogiken ska slå igenom fullt ut ingår resurser för stöd från IT-pedagog samt fortbildning av personalen. Målgrupperna för projektet är elever från A-D nivå. För elever som arbetar med läs och skrivinlärning.  Möjligheten till att visa ord, fenomen och skeenden som aktualiseras på lektionerna ökar. Eleverna från olika nivåer är sporadiskt borta från undervisningen några dagar i veckan då de befinner sig i övriga åtgärder vi AF. Dessa elever skulle kunna ges olika möjlighet att arbeta individuellt med iPaden som ett komplement till övrig undervisning. Här kunde läraren agera handledare. Detta för att en möjlighet ges att hålla samma arbetstakt som övrig grupp. Ipadsen är också tänkta till att kunna vara verktyg vid läsprojekt på samtliga nivåer via digitala bibliotek.

Resultat och möjliga effekter av projektet kommer att presenteras längre fram. 

logoSkolverket-2

Allbo lärc.loggo.eps

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s