Video: Dictogloss med iPad på SFI

Här kommer ytterligare ett filmklipp som visar hur man kan använda iPads vid ett dictogloss.

Annonser