Video: Skolstil i A-klass på SFI

Skolstil

Vi dokumenterade lite hur vi använt Skolstil i en A-klass på SFI.

Annonser

Safari funktionen ”Läsare”

Safari2013-09-04 09.03.32

Hej, jag har gjort en liten instruktions video över hur funktionen läsare fungerar. Detta visar även en av möjligheterna med appen Educreations som jag har använt för att skapa denna lektion/video. För att läsa mer om Educreations tryck på HÄR.

Instruktionsvideo

IKTsidan

IKTsidan drivs av Tove Andersson som arbetar som IKT-utvecklare i Lysekils kommun.

Jag brinner för iKT, utbildning och framtid men framförallt försöker jag hitta smarta verktyg för att underlätta det digitala samhället för våra barn, unga och även alla fantastiska pedagoger:)

Vi ska inte jobba mer, utan smartare.

Jag är i botten 1-7lärare sv/so och bild och innan jag började arbeta centralt i kommunen med IKT-frågor arbetade jag som lärare i 17 år på låg och mellanstadiet.

Jag ångrar inte att jag sadlade om för att arbeta centralt med dessa frågor, jag är i grund och botten en nyfiken, driven och otålig pedagog som gillar utmaningar.

Jag tror på Lust, Motivation och Lärande

Är skolan rolig och utmanande får eleverna motivation och blir engagerade och då lär de sig lättare. (Byt gärna ut ordet eleverna i meningen ovan till pedagogerna…)

Källa: http://iktsidan.com/om/

Tove gör ofta olika recensioner av användbara appar i skolan och det kan vara värt att ibland titta in på IKTsidan ibland för tipps på bra appar.

Länk till kategorin appar på IKTsidan är följande: http://iktsidan.com/category/appar/

iPad studiecirkel för pedagoger

På denna hemsida kan ni lära er följande:

 • iPad grunder
 • iPad inställningar
 • Surfa på iPad
 • iPad dela filer
 • iPad Kamera
 • Skriva på iPad
 • Filmskapande på iPad
 • Läsa på iPad
 • Ljud på iPad
 • iPad alternativa verktyg

Under varje avsnitt finns det detaljerade steg, övningsuppgifter, videofilmer osv för att göra det så enkelt att förstå.

Dessutom finns det länkar till en rad andra intressanta saker som

 • Artiklar
 • Inspirationsfilmer
 • Länktips
 • Översikt Appar
 • Ordlista

För att ta er till hemsidan tryck på följande länk http://ipad.skola.malmo.se/B-ipad-grunder

SAMR-Modellen

Ruben puentedura

SAMR-modellen (SAMR efter de engelska begreppen substitutionaugmentationmodification och redefinition) är en pedagogisk metod. Den används att synliggöra hur och varför man omdefinierar uppdraget i en undervisningssituation med hjälp av ny digital teknik. SAMR-modellen är uppbyggd i fyra olika steg och stegen är fördelade på två nivåer. Modellen är skapad och namngiven av den amerikanske skolforskaren Ruben R. Puentedura.

SAMR-metoden är skapad av Ruben R. Puentedura. Denne har varit aktiv i delstaten Maines, USA, datorsatsning sedan 2001. Tidigare i karriären arbetade han vid Harvard University, där han även utbildat sig 1985-1990. Han började intressera sig för informationsvetenskap och ville fördjupa och bredda kunskapsområdet. Efter en periods framgångsrikt arbete, hamnade han senare på Bennington College. Där han var lärare och direktör för skolans Media Center. Under sin period på Bennington arbetade R. Puentedura fram modeller för att framgångsrikt kunna integrera tekniken i undervisningen samt även nätverkande. Idag driver han ett konsultföretag Hipposus, vilket arbetar för att implementera digitala verktyg i den traditionella undervisningsformen. Han arbetar även mot projekt i Sverige och Vermont.

Skolinspektionen har i sin undersökning ”IT i undervisningen”, bland annat kommit fram till att IT-satsningen inte har följts upp med aktivt arbete och stöd på skolorna. Mot bakgrunden att fler skolor utrustas med digital teknik, där eleverna får en personlig dator, är SAMR-modellen ett av förhållningssätten att arbeta utifrån.

Skolforskaren Ruben R. Puentedura har forskat kring ”en dator per elev” i Maine, USA. Utifrån sin undersökning av delstaten Maines satsning på digital teknik, upptäckte han att det var hur pedagogerna utformade uppgifterna och lärprocesserna till eleverna, som var avgörande för elevernas resultat. Utifrån de upptäckterna utvecklade han SAMR– modellen som ett verktyg för reflektion och en guide till pedagoger hur de ska utforma uppgifterna för eleverna. Han knyter även modellen TPCK(”Technological Pedagogical Content Knowledge”) till SAMR, för att ytterligare förtydliga rollen som den nya digitala tekniken kan ta. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/SAMR-modellen

Lärande i det digitala samhället – om SAMR