Video: Skolstil i A-klass på SFI

Skolstil

Vi dokumenterade lite hur vi använt Skolstil i en A-klass på SFI.

Annonser