Video: Skolstil i A-klass på SFI

Skolstil

Vi dokumenterade lite hur vi använt Skolstil i en A-klass på SFI.

Annonser

Video: uTalk Svenska på SFI

Under en SFI lektion med iPads dokumenterade vi hur appen uTalk Svenska kan användas.

uTalk Svenska på SFI 

Annonser