App: Skolstil

Skolstil

Recension från Skolappar.nu

Karin Ohlis är en nu pensionerad lärare med en livslång erfarenhet av att arbeta med läsinlärning och elever med läs- och skrivhinder. Redan i slutet av 1990-talet tog hon fram ett teckensnitt som skulle underlätta läsningen för elever som har svårt att tyda bokstäverna. Hon döpte teckensnittet till Skolstil. När hon sedan kom i kontakt med metoden Att skriva sig till läsning (ASL) utvecklade hon ett datorprogram för pc som ljudade bokstäverna och läste upp orden och meningarna via talsyntes.

Sedan hösten 2011 finns Skolstil som en app till iPad och ett år senare även till iPhone och iPod Touch. Det är en enkel ordbehandlare som kan användas när man vill skriva texter och samtidigt få bokstavsljuden, orden och meningarna upplästa.

Den är ett mycket bra redskap vid läs- och skrivinlärning, speciellt vid metoden ASL där eleverna laborerar fram texter två och två. Den direkta feedbacken på deras skrivande gör att läs- och skrivutvecklingen stimuleras och utvecklas. Appen har ett enkelt gränssnitt utan så många specialfunktioner, något som gör den väldigt lätt att lära sig och använda. När man skrivit färdigt sin text och trycker på Dela-knappen kan man exportera dokumentet vidare till andra appar på sin iPad. Man väljer att exportera antingen som oformaterad textfil eller som pdf.

För att läsa hela recensionen tryck på följande länk http://www.skolappar.nu/skolstil/

Instruktionsvideo till Skolstil

För att se appen i AppStore tryck här https://itunes.apple.com/se/app/skolstil/id501307368?mt=8

Annonser