Vad tycker eleverna om iPads på SFI?

 Vid slutet av projektet genomförde vi en förenklad enkätundersökning där elever som har använt ipads under projektets gång, fick möjlighet att besvara följande enkät.

Undersökning

Såhär såg elevenkäten ut.

Enkäten bestod av tre “smilegubbar” med tillhörande beskrivande text inte bra, mellan/sådär och bra. Eleverna fick ringa in den ”smilegubbe” de ansåg besvara den inledande  frågeställningen “Vad tycker du om iPads på SFI?”. Eleverna fick även möjlighet att motivera sitt val av “smilegubbe” genom att besvara frågan Varför? Enkäten var helt anonym och genomfördes på 154 elever från A till D nivå. Resultatet av elevenkäten är följande:

photo (1)

Den grupp som hade högst andel positiva röster var A-grupperna (28 elever) där 96,5 % av de tillfrågade ansåg att ipads var bra. Det kan bero på att det finns fler lämpliga appar för studerande på A-nivå. Högst antal negativa röster fick C-grupperna (35 elever) men det var endast 8,5 % som ansåg att ipads inte är bra på SFI.  Här nedan följer en mängd citat från enkätundersökningen där eleverna motiverat sitt svar. (jag har valt att inte redigera/rätta svaren utan de står exakt som i enkätundersökningen)

Jag tycker om ipad bra A-elev

Jag tycker om ipads på sfi. Jag studerar svenska på ipads mikebra. B-elev

Jag tycker om ipads. Ipads hjälper att svenska och lyssnar, läsa och träna klockan  B-elev

Man kan använda olika apps att de ger oss hjälp. Man kan använda lexin. Det finns många roliga spel. Man kan spela in filmer och sedan loka på den i classroumet. – C-elev

Inte bra. Jag skulle vilja träna på gramatik. Jag kan spela hema. C-elev

Ipad är mycket bra. För att studera snabbt svenska. C-elev

Därför att första gångad jag såg ipad. Jag lärde mig mycket lektion och grammatik en timmar varje vecka körare ipads ja vet inte. Bäste lektion jag hoppas till backa en timmer. C-elev

Jag tycker om ipad är bra på SFI. Det är samma dator men är portabel. Vi kan studera bättre med ipad. Jag tror, vi måste få minst tre läxor i veckan. Det ska nyttigt och roligt. Ipads på SFI är bra. Vu har lärt mer om ipad och hur man kan göra olika saker med dem. Det är jätte bra jobb och tack så mycket. D-elev

För att vi vet om ipads lite och vi behöver mer. Ipads hjälpte mig mycket. D-elev

ipads6

Sammanställning av nyckelord från elevernas motivering till varför. Nyckelorden blir större ju fler som använt dem i sitt svar.

Annonser

Komvux i Norrköping utvecklar unik vuxen-app

ImageHandler

Utdrag från tidningen Folkbladet

Nu ska Komvux i Norrköping, få appar för vuxna till sina vuxna elever, som lär sig svenska.Det låter självklart, men faktum är att det handlar om en unik satsning och troligen blir det den första appen i sitt slag i hela Sverige.

– Så vi tror att den här nya appen, kommer att bli av riksintresse, för andra kommuner som undervisar SFI-elever, det vill säga svenska för invandrare, säger Anders Frick, rektor på Komvux på S:t Olofsskolan.

För att läsa hela nyheten gå till följande länk http://www.folkbladet.se/nyheter/?articleid=6583176

Webbinarium: Höjd kvalitet i sfi – anordnare berättar

sfi_anordnare2

Webbinariet sändes den 9 oktober. Ta del av hur fem anordnare har arbetat med att utveckla kvaliteten, öka flexibiliteten och individanpassningen i utbildning i svenska för invandrare.

Innehåll:

  • Handledning för läs- och skrivninlärning i sfi: Hyllie Park Folkhögskola
  • Lära svenska med surfplattor: Sundsvalls kommun
  • Spela in undervisningsmoment: Klientutbildningen i Kriminalvården
  • Alfabetiseringslyftet: Vuxenutbildningen vid Gnosjöandans Kunskapscentrum
  • Flippat klassrum på sfi: Arbetsmarknadsförvaltningen Lindesberg
  • Avslutande frågepanel

För att se webbinariet tryck på följande länk: http://skolverket.adobeconnect.com/skolverket20131009/

Läs mer om statsbidraget för SFI tryck härhttp://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/utveckla-sfi-1.192313

Källahttp://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/konferenser/2013/hojd-kvalitet-sfi-1.206694

Nyhet: Analfabeter lär sig svenska med appar

imagehandler

På SFI i Norrköping använder sig Lena Ryman Wildén och ett par av hennes kolleger surfplattor och appar för att lära analfabeter svenska. Eftersom jag inte lyckades lägga in videoklippet här direkt, så får ni gå till följande länk för att se filmklippet (ca 7-8) min. Det kan vara intressant att höra deras syn på iPad för analfabeter efter 1 månads användning.

Nyheten/klippen hittar ni här http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8044220